Er Minoxidil med høy styrke mer effektivt for hårtap?

Is High Strength Minoxidil More Effective

Kristin Hall, FNP Medisinsk vurdert avKristin Hall, FNP Skrevet av redaksjonen vår Sist oppdatert 04.04.2021

Minoxidil er en reseptfri, aktuell medisin som forhindrer håravfall og kan hjelpe deg med å få hår igjen.

Hvis du har søkt etter informasjon på nettet behandling av hårtap , du har sannsynligvis sett minoxidil anbefalt sammen med andre produkter og medisiner.

Minoxidil kommer som en flytende løsning eller skum er tilgjengelig i flere konsentrasjoner, alt fra den mildeste 2% løsningen til høy styrke 10% og 15% minoksidil.

Selv om alle former for minoksidil er effektive for behandling og forebygging av hårtap, viser forskning at former med høyere styrke av minoksidil er mer effektive for å beskytte håret og stimulere ny hårvekst.Vi har gravd inn i vitenskapen bak dette emnet nedenfor og gitt mer informasjon om hvilken type minoksidil som er det beste valget for behandling, forebygging og reversering av hårtap.

Minoxidil med høy styrke: Det grunnleggende

 • Minoxidil er en av de mest populære behandlingene for hårtap. Den har vært tilgjengelig siden slutten av 1980 -tallet, opprinnelig under merkenavnet Rogaine®. I dag er det tilgjengelig som en generisk medisin i flytende og skumform.

 • De fleste minoksidilprodukter, inkludert vår aktuelle minoksidilløsning , bruk en 5% formulering av minoksidil. Studier Vis at denne konsentrasjonen er den mest effektive for å behandle hårtap og lette hårvekst.

 • Minoxidil er også tilgjengelig i en 2% -formulering med lavere styrke. Dette brukes ofte til å behandle håravfall hos kvinnelige mønstre eller hos personer som er utsatt for bivirkninger fra minoxidil med høyere styrke.

 • Forskning har sett på effekten av sterkere minoksidilformuleringer som inneholder 10% eller 15% minoksidil, hovedsakelig med blandede resultater.

 • Studier viser at du kan forbedre effekten av minoksidil ved å bruke den samtidig som finasterid , en populær reseptbelagte hårtapmedisiner. Vi tilbyr disse medisinene sammen i vår Hair Power Pack
behandling av hårtap

skallet kan være valgfritt

handle minoksidil butikkfinasterid

Hva er høy styrke Minoxidil?

Minoxidil er en aktuell medisin som stopper håravfall og stimulerer hårvekst. Det er en av de mest populære behandlingene på markedet for tilstander som mannlig mønster skallethet .

For tiden er forskerne ikke klar over minoxidils presise virkningsmekanisme. Imidlertid mest forskning foreslår at det virker ved å stimulere blodstrømmen til hodebunnen din og aktivere hårsekkene dine slik at de kommer inn i anagen- eller vekstfasen av hårvekst syklus .De fleste minoksidilprodukter bruker enten en 5% minoksidilformel eller en formel med lavere styrke som bare inneholder 2% minoksidil.

Foreløpig er dette de eneste minoksidil -løsningene som er godkjent av FDA som behandlinger for hårtap.

Noe forskning på hårtap har testet effekten av høystyrke minoksidilprodukter, hvorav noen inneholder 10% eller 15% minoksidil.

Selv om disse produktene ikke er godkjent av FDA som behandling for hårtap, blir de noen ganger markedsført på nettet som kraftigere og mer effektive løsninger for å forhindre håravfall og gjenvekst av hår.

Er Minoxidil med høy styrke mer effektivt?

Siden minoxidilløsninger med høy styrke inneholder en større mengde minoksidil per milliliter flytende løsning, er det allment antatt at de må være mer effektive for å behandle hårtap.

Imidlertid ser det ikke ut til at studier av den komparative effekten av lavstyrke og høystyrke minoksidil støtter denne antagelsen, i hvert fall ikke konsekvent.

kirk cameron på alan thicke

Forskning har vist at 5% minoksidil er mer effektivt for behandling av hårtap enn formler med lavere styrke som inneholder 2% minoksidil.

For eksempel, a klinisk utprøving publisert i Journal of the American Academy of Dermatology, som involverte nesten 400 menn, konkluderte med at 5% minoksidil var signifikant overlegen 2-formelen med lavere styrke når det gjelder gjenvekst og dekning av hodebunnen.

I denne studien vokste mennene som brukte 5% minoksidil-løsningen med høyere styrke, 45 prosent mer hår enn mennene som ble behandlet med lavstyrkeformelen.

Studier av enda sterkere minoksidilformler viser imidlertid ikke det samme forholdet mellom dosering og effektivitet.

For eksempel en nylig studere publisert i Journal of Dermatological Treatment sammenlignet effektiviteten av 5% og 10% aktuell minoksidil som behandlinger for mannlig skallethet.

Etter 36 uker viste mennene som ble behandlet med 5% minoksidil en større økning i hårvekst rundt hårlinjen og kronen enn mennene som ble behandlet med 10% minoksidiloppløsning med høyere styrke.

Mennene som ble behandlet med 5% minoksidiloppløsning var også mindre sannsynlig å oppleve bivirkninger, for eksempel hudirritasjon.

En annen studie i effektene av høystyrke minoksidil sett på effekten av en 15% minoksidil løsning på hårvekst.

I motsetning til studiene nevnt ovenfor, involverte denne studien ikke menn med hårtap. I stedet ble det utført på kvinner med håravfall med kvinnelig mønster - en type hårtap som er forårsaket av lignende hormonelle faktorer som mannlig skallethet.

Kvinnene i denne studien reagerte ikke på behandling med et 5% minoksidilskum. Etter 12 ukers behandling med 15% minoksidiloppløsning med høy styrke viste imidlertid omtrent 60 prosent av deltakerne klinisk signifikant hårvekst.

Interessant nok, til tross for denne studien som involverte en meget høy styrke minoksidilformel, rapporterte deltakerne ingen bivirkninger.

Bør du bruke høy styrke Minoxidil?

For øyeblikket har høystyrkebehandlinger som inneholder 10% og 15% minoksidilløsninger ikke blitt godkjent av FDA som behandling for hårtap.

Som sådan kan vi ikke anbefale å bruke disse versjonene av minoksidil som hårtap, selv om du har betydelig hårtap og ønsker den sterkeste og mest effektive behandlingen mulig.

Utover den potensielle risikoen for bivirkninger ved bruk av så høy styrke minoxidil, er det også spørsmålet om resultater. Som forskningen ovenfor viser, ser det ikke alltid ut til å gi en sterkere dose minoxidil til forbedringer i hårvekst.

Basert på forskningen som er tilgjengelig for øyeblikket, synes den optimale typen minoksidil å være 5% flytende løsning eller skum som allerede er godkjent av FDA.

Det er verdt å merke seg at forskning på høystyrkeformer av minoksidil er ganske begrenset akkurat nå. Det er mulig at ny forskning kan komme ut i fremtiden som viser at en sterkere eller svakere type minoksidil kan være mer effektiv for å forhindre håravfall og fremme hårvekst.

Den nåværende forskningen er imidlertid stort sett blandet, uten klare fordeler ved å bruke en sterkere type minoksidil enn 5% minoksidil som for øyeblikket er tilgjengelig uten disk.

Hvordan behandle hårtap effektivt

Hvis du for tiden bruker 5% minoksidil og ønsker å forbedre resultatene dine, kan du kanskje gjøre dette ved å legge til andre medisiner og produkter i rutinen for forebygging av hårtap.

Forskning viser at minoksidil og finasterid, reseptbelagte medisiner mot hårtap, er mer effektive når de brukes sammen enn hver for seg.

I en randomisert studie publisert i Dermatologic Therapy, sammenlignet forskerne effekten av 5% minoksidil, finasterid og en kombinasjon av begge medisinene på mer enn 400 menn påvirket av mannlig skallethet.

Etter 12 måneders behandling viste 59 prosent av mennene som ble behandlet med 5% minoksidil og 80,5 prosent av mennene som ble behandlet med finasterid forbedringer.

I kontrast viste 94,1 prosent av mennene som ble behandlet med begge medisinene samtidig forbedringer.

Dette kan skyldes at minoksidil og finasterid retter seg mot hårtap fra forskjellige vinkler. Minoxidil er en aktuell medisin som virker på hodebunnen din, mens finasterid reduserer kroppens nivåer av dihydrotestosteron (DHT) , hormonet som forårsaker skallethet hos menn.

Vi tilbyr generisk finasterid online, etter en konsultasjon med en helsepersonell som vil avgjøre om en resept er passende.

I tillegg til finasterid kan andre hårtapprodukter bidra til å forbedre og forbedre resultatene fra minoksidil. Disse inkluderer:

 • Sjampo mot hårtap. Forskning tyder på at noen ingredienser i sjampo for håravfall, for eksempel saw palmetto og ketokonazol, kan bidra til å bremse eller forhindre hårtap fra mannlig skallethet.

  Vi har diskutert dette emnet mer detaljert i vår guide til hårtap sjampo . Hvis du vil legge til en sjampo for forebygging av hårtap i rutinen din, vår Thick Fix Shampoo er et flott alternativ.
 • Biotin. Biotin er et vitamin som spiller en viktig rolle i veksten av hår, hud og negler. Selv om det ikke forhindrer håravfall, er det en viktig byggestein som kroppen din kan bruke til å lage tykt, sunt hår.

  Våre Biotin Gummy Vitaminer inneholder biotin, niacin, folat og andre viktige vitaminer for sunn hårvekst.

Du kan også naturlig forbedre hårets vekst og tetthet ved å gjøre noen små endringer i dine vaner og livsstil .

For ekstra bekvemmelighet kan du kjøpe minoksidil, finasterid og produktene ovenfor sammen i vår Hair Power Pack .

finasterid på nettet

vokse nytt hår eller pengene tilbake

butikkfinasterid starte konsultasjon

For å konkludere

Foreløpig har FDA bare godkjent 2% og 5% minoksidil væske og skum som behandling for hårtap. Forskning viser at av disse to formene av minoksidil er 5% konsentrasjonen mer effektiv for å behandle hårtap og fremme hårvekst.

Mens 10% og 15% minoksidil har blitt studert som alternativer for behandling av hårtap, er forskning om effektiviteten deres blandet og ingen av dem er godkjent av FDA.

Hvis du begynner å miste håret og ønsker å iverksette tiltak, kan du snakke med en helsepersonell på nettet for å lære mer om alternativene dine og få tilgang til FDA-godkjent hårtapmedisin.

5 Kilder

Denne artikkelen er kun til informasjonsformål og utgjør ikke medisinsk råd. Informasjonen i dette dokumentet er ikke en erstatning for og bør aldri stole på profesjonell medisinsk rådgivning. Snakk alltid med legen din om risiko og fordeler ved behandling.